Mikä on Jämerä Townhouse?

tammi 27, 2023

Townhouse­talot

poikkeavat asumismuotona totutusta

Perinteisestä suomalaisesta pientalosta. Townhouse kategorian ratkaisumalleilla muodostetaan monikerroksisia asuntoja tiiviisti monimuotoisille tonteille tavoitellen maksimaalista tontinkäytön tehokkuutta. Perimmäisenä syynä ratkaisumallissa on kohtuullistaa rakentamisen kustannuksia ja luoda tiivistä kaupunkimaista asuinympäristöä.

Jokainen townhouse on oma yksilöllinen kokonaisuutensa

 

Jämerän Townhouse -konseptissa pyritään siihen, että talo on aina oma yksilöllinen kokonaisuutensa ja irti viereisen talon seinästä, mikä on suurin ero perinteiseen suomalaiseen rivitaloratkaisuun. Jämerän Townhousetaloissa asuinmukavuus ja rauha on keskiössä. Naapurin tai ympäristön äänet eivät saa kuulua sisälle, mikä varmistetaan paksuilla seinillä ja kivisillä yläpohjarakenteilla. Townhouse voi olla myös selkeästi oma erillistalonsa irrallaan viereisistä rakennuksista tai niihin kytkettynä esimerkiksi katoksella.

Townhouse asumisessa korostuu yhteisöllisyys, omakotiasumisen vapaus ja muun muassa piha, joka on kooltaan helppohoitoinen. Myös asunnon välittömään läheisyyteen sijoittuva autopaikoitus on yksi townhousesuunnittelun lähtökohta.

Rakennustapa sopii erityisesti pienille kaupunkitonteille

Kapeisiin ja pieniin tontteihin perustuva rakentamisperiaate on monella tavalla edullinen:
• Haastaviakin, esimerkiksi kapeita suorakaidemuotoisia tontteja on helppo ryhmitellä vierekkäin ja peräkkäin
• Suorakaidemuotoa toistamalla ja varioimalla saa muodostettua monenmuotoisia ja -kokoisia kortteleita
• Lähtökohta on hyvin yksinkertainen, mutta silti se synnyttää tiivistä ja monimuotoista kaupunkiympäristöä luontevasti

Townhouse-rakentamistapaa on käytetty monessa Euroopan maassa jo pitkään, satoja vuosia, ja tapa on suosittu edelleen mm. Iso-Britanniassa ja Alankomaissa. Iso-Britanniassa taloista käytetään nimitystä ”terraced house” ja Alankomaissa ”stadshuis”. Yleismaailmallisesti taloja on totuttu kutsumaan nimityksellä ”townhouse”.

 

Varaa omasi nyt

Ennakkovaraa